Avgustina Zaimi

Avgustina Zaimi

व्यक्तिगत जानकारी

उम्र: 23
जन्मदिन: 15 जून

भाषाएँ

मेरे द्वारा बोली जाने वाली भाषाएँ:

  • यूनानी भाषा (ग्रीस) | मातृभाषी
  • अल्बेनियन भाषा | मातृभाषी
  • अंग्रेजी (संयुक्त राज्य अमेरिका) | उन्नत

मेरे द्वारा सीखी जा रही भाषाएँ: