Boriana Naoumova

Boriana Naoumova

व्यक्तिगत जानकारी

उम्र: 61
जन्मदिन: 24 दिसम्बर

भाषाएँ

मेरे द्वारा बोली जाने वाली भाषाएँ:

  • बुल्गारियन भाषा | मातृभाषी
  • यूनानी भाषा (ग्रीस) | उन्नत
  • तुर्की (तुर्की) | उन्नत

मेरे द्वारा सीखी जा रही भाषाएँ: