_Negin RM

_Negin RM

व्यक्तिगत जानकारी

उम्र: 22
जन्मदिन: 4 नवम्बर

मेरे बारे में:

Hi everyone 🙂 . I'm Negin . I'm 19 YO . I wanna improve my English language . I like to learn Dutch and Turkish too 🙃 . HEJA BVB 💛💛💛

भाषाएँ

मेरे द्वारा बोली जाने वाली भाषाएँ:

  • फारसी | मातृभाषी

मेरे द्वारा सीखी जा रही भाषाएँ:

  • अंग्रेजी (संयुक्त राज्य अमेरिका) | मध्यम
  • जर्मन (जर्मनी) | शुरुआती
  • तुर्की (तुर्की) | शुरुआती